khu này cũng trở thành một điểm nhấn cho quần thể khu công nghiệp tại tỉnh Bình Dương

 

Với chính sách thu hút nhân lực về Bình Dương cho nên chính phủ đã chủ chương phê duyệt cho dự án phát triển nhanh và giá cả rất rẻ chỉ 140tr/nền để  nhằm lôi kéo nhân công về cho tỉnh Bình Dương - Vào năm 2015 thành phố Bình Dương lên thành phố trung ương - thì khu này cũng trở thành một điểm nhấn cho quần thể khu công nghiệp tại tỉnh Bình Dương
Xin liên hệ 0122.495.2726  Mr Cường

khu này cũng trở thành một điểm nhấn cho quần thể khu công nghiệp tại tỉnh Bình Dương 4.5 5 123batdongsan Với chính sách thu hút nhân lực về Bình Dương cho nên chính phủ đã chủ chương phê duyệt cho dự án phát triển nhanh và giá cả rất rẻ chỉ 14...