Bán lô góc 900m2 cách trường ĐH TDM khoảng 150m

 Bán lô góc 900m2 vị trí đẹp, cách đường DA1(rộng 36m) khoảng 30m, cách trường ĐH TDM khoảng 150m
DT: 900m2
Sđỏ thổ cư 100%
Giá 2tr2/m2 

Vui lòng liên hđđược tư vấn rỏ hơn   
0915.82.5679 Sỹ Cường 

http://www.123batdongsan.net/ 
http://www.datmyphuoc.net/ 
Bán lô góc 900m2 cách trường ĐH TDM khoảng 150m 4.5 5 123batdongsan B án l ô g óc 900m2 v ị tr í đ ẹp, c ách đ ư ờng DA 1(r ộng 36m) kho ảng 30m, c ách tr ư ờng ĐH TDM kho ảng 150m DT: 900m2 S ổ đ ỏ t...