Bán lô L30 đất đối diện trường THCS

 

Bán lô L30 đất đối diện trường THCS tại khu đô thị và công nghiệp Mỹ Phước
Lô L30 vị trí đối din trường cấp 2 khu dân cư đông, mặt tiền đường nha thích hợp cho an cư lạc nghiệp 
Lô L30 Shồng thổ cư 100%
Lô L30 diện tích 10x30=300m2
Lô L30 đối diện trường cấp 2 giá 630tr/300m2
Xin vui lòng liên hđđược tư vấn rỏ hơn vLô L30 và một số lô vị trí đẹp tại Khu đô trị mỹ Phước
Hệ thống website: http://www.123batdongsan.net/
                              http://www.datmyphuoc.net/ 
   Trường THCS Thới Hòa Tại Mỹ Phước
 
 
 
Bán lô L30 đất đối diện trường THCS 4.5 5 123batdongsan B án l ô L30 đ ất đối di ện tr ư ờng TH CS t ại khu đô th ị v à c ông nghi ệp M ỹ Ph ư ớc L ô L30 vị tr í đ ối di ệ n tr ường c ấp 2 kh...